1396/03/15

سوال اول

سوال ۱ ) شما یک شبکه کامپیوتری با وسایل مختلف همراه با نیاز به داشتن  Broadcast های کوچکتر با در نظر گرفتن کمترین بودجه اقتصادی دارید، […]
1396/03/15

سوال دوم

سوال ۲)    تایید رسید اطلاعات   Acknowledgement   ، توالی Sequencing  ، کنترل جریان Flow control    ، وظیفه کدام لایه است؟ الف. لایه ۲ ب. […]
1396/03/15

سوال سوم – تقسیم IP V4 ، شبکه های کامپیوتر Network

سوال ۳ )  یک شرکت آدرس روبرو را خریداری کرده است :  24/   0 . 50  . 21 . 216 تقسیم آی پی های این شرکت […]
1396/03/16
مسیر یابی شبکه های کامپیوتر - استاتیک

سوال چهارم – سناریوی مسیر یابی استاتیک Static Routing – CCNA

سوال ۴ ) پروژه مسیر یابی  استاتیک در شبکه های سیسکو Cisco در سناریوی زیر ، مسیریابی استاتیک بین دو کامپیوتر PC1 , PC2 را انجام […]
1396/03/31
Open Shortest Path First

سوال پنجم – سناریوی مسیر یابی دینامیک Cisco OSPF

  OSPF Version 2, as defined by IEEE RFC 2328 for IPv4, is broadly implemented in enterprise routers. IPv6 revisions to this standard are captured in […]