شما می توانید با عضو شدن علاوه بر اینکه از کتابخانه مجازی آموزشگاه فناوران شریف بهره مند شوید ، از تخفیف های ویژه این آموزشگاه نیز استفاده نمایید .