سوال پنجم – سناریوی مسیر یابی دینامیک Cisco OSPF

Open Shortest Path First

Open Shortest Path First

Open Shortest Path First

Open Shortest Path First

 

OSPF Version 2, as defined by IEEE RFC 2328 for IPv4, is broadly implemented in enterprise routers. IPv6 revisions to this standard are captured in the newer OSPF Version 3 (as defined in IEEE RFC 5340).

Configuration :

R2#sh ip int bri

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

FastEthernet0/0            192.168.3.1     YES manual up                    up

Serial1/0                  192.168.2.2     YES manual up                    up

Serial1/1                  unassigned      YES unset  administratively down down

Serial1/2                  unassigned      YES unset  administratively down down

Serial1/3                  unassigned      YES unset  administratively down down

R2#sh cdp nei

Capability Codes: R – Router, T – Trans Bridge, B – Source Route Bridge

                  S – Switch, H – Host, I – IGMP, r – Repeater

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

R1               Ser 1/0            148          R        7206VXR   Ser 1/0

R2#sh cdp entry R1

————————-

Device ID: R1

Entry address(es):

  IP address: 192.168.2.1

Platform: Cisco 7206VXR,  Capabilities: Router

Interface: Serial1/0,  Port ID (outgoing port): Serial1/0

Holdtime : 138 sec

Version :

Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-JK9O3S-M), Version 12.4(19), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 01-Mar-08 04:40 by prod_rel_team

advertisement version: 2

R2#ping 192.168.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/1

R2#sh ip route

Codes: C – connected, S – static, R – RIP, M – mobile, B – BGP

       D – EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, IA – OSPF inter area

       N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NSSA external type 2

       E1 – OSPF external type 1, E2 – OSPF external type 2

       i – IS-IS, su – IS-IS summary, L1 – IS-IS level-1, L2 – IS-IS level-2

       ia – IS-IS inter area, * – candidate default, U – per-user static route

       o – ODR, P – periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.4.0/32 is subnetted, 1 subnets

C       192.168.4.1 is directly connected, Loopback1

     192.168.5.0/32 is subnetted, 1 subnets

C       192.168.5.1 is directly connected, Loopback2

     192.168.6.0/32 is subnetted, 1 subnets

C       192.168.6.1 is directly connected, Loopback3

O    192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.2.1, 00:04:08, Serial1/0

C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial1/0

C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

**********************************************************************

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *