ردیفنام حرفهکد استاندارد فنی و حرفه ایساعت تئوریساعت عملیکارورزیجمع کلشهریه (ریال)
۱

CompTIA Network+

2511/1001020301,797,333
۲

CompTIA Security +

2511/1011020302,353,167
۳

Cisco Certified Network Associate (CCNA Routing and Switching) ICND 1 and ICND 2

2513-53-102-13030603,161,220
۴

Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) Routing And Switching

2523-53-140-1601201807,350,000
۵

Cisco Certified Network Professional (CCNP Routing)

2513-53-103-12020402,373,333
۶

Cisco Certified Network Professional (CCNP switching)

2513-53-104-12020402,373,333
۷

Cisco Certified Network Professional (CCNP TShoot)

2513-53-105-12020402,373,333
۸

Administering Windows Server 2012

2513-53-108-12020402,373,333
۹

Installing and Configuring Windows Server 2012

2513-53-107-12020402,373,333
۱۰مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک MikroTik 2523-53-107-14123643,360,000
۱۱

MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

2523-53-100-12440643,360,000
۱۲

MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE)

2523-53-101-12440643,360,000
۱۳

MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE)

2523-53-105-12440643,360,000
۱۴

MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE)

2523-53-103-12440643,360,000
۱۵

MikroTik Certified Internetworking Engineer (MTCINE)

2523-53-102-12440643,360,000
۱۶

MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)

2523-53-104-12440643,360,000
۱۷

CCNA Security Certification Implementing Cisco IOS Network Security (IINS)

2513-53-106-12020402,373,333
۱۸

Introducing Cisco Voice and Unified Communications Administration (ICOMM v8.0)

2513-53110–12020402,373,333
۱۹

CompTIA A+

2511/1023030603,100,000
۲۰

Word 2013

2513-53-167-12020401,081,500
۲۱

Power Point 2013

2513-53-158-1202040871,500
۲۲

Excel 2013

2513-53-158-1202040588,000
۲۳

Access 2013

2513-53-159-1202040609,000
۲۴

Microsoft Word2016

2519-53-101-12030501,400,000
۲۵

Microsoft Power Point2016

2519-53-103-11535501,300,000
۲۶

Microsoft Excel2016

2519-53-102-12040601,500,000
۲۷

Microsoft Access2016

2519-53-104-12050701,550,000
۲۸

Microsoft outlook 2016

2519-53-100-11030401,200,000
۲۹

لینوکس LPIC -1

2513/1002324472,600,103
۳۰

طراحی امنیت شبکه

۲۵۲۳/۵/۱/۶/۲۳۲۳۲۶۴۱,۷۶۴,۰۰۰
۳۱

تحلیل امنیت

۲۵۲۳/۵/۱/۶/۱۳۲۳۲۶۴۱,۷۶۴,۰۰۰
۳۲

پیاده سازی امنیت شبکه

۲۵۲۳/۵/۱/۵/۱۳۲۳۲۶۴۱,۷۶۴,۰۰۰
۳۳

کارگاهی امنیت شبکه

۲۵۲۳/۵/۱/۵/۳۳۲۳۲۶۴۱,۷۶۴,۰۰۰
۳۴

آماده سازی امنیت

۲۵۲۳/۵/۱/۱/۱۳۲۳۲۶۴۱,۷۹۲,۰۰۰
۳۵

نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه ویندوز

۲۵۲۳۵/۱/۲/۲۳۲۳۲۶۴۱,۷۹۲,۰۰۰
۳۶

مهندسی کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دور

۰-۲۳/۸۴/۱/۲۵۲۶۸۱۶۰۲۸۰۷,۸۴۰,۰۰۰
۳۷

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

۰-۴۱/۲۱/۱/۳۲۷۵۳۱۶۰۲۴۰۱,۶۳۵,۴۳۶
۳۸تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم۳۵۱۳-۵۳-۱۰۰-۱۲۲۵۸۱۶۰۲۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰
۳۹تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران MS0-41/24/1/236761602723,178,404
۴۰کارور شبکه اینترنت (کار و دانش)۳-۴۲/۹۷/۱/۴۱۴۴۶۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۱

کاربر رایانه (کار و دانش)

۳-۴۲/۲۴/۱/۰/۳۸۳٫۵۲۰۱٫۵۱۵۳۰۰۵,۰۴۲,۷۲۳
۴۲کاربر FLASH 75/2513123016582,023,316
۴۳کاربر PHTOSHOP 1-115-53-2513215110822,287,541
۴۴کاربر MATLAB 1-082-53-2513153010551,900,000
۴۵

کاربر Dreamweaver (کار و دانش)

۳/۱/۴۸/۶۱-۱۲۰۵۰۷۰۱,۷۰۷,۳۵۱
۴۶رایانه کار CIW (کار و دانش)۳/۱/۷۵/۲۶-۰۹۵۱۸۵۲۰۳۰۰۳,۶۹۰,۰۶۸
۴۷رایانه کار SPSS درجه ۲۲/۲۲۸۶/۱۹-۲۸۱۶۲۴۱۹۱,۷۰۳
۴۸کارور پیشرفته اینترنت۳-۴۲/۹۷/۱/۴/۱۱۵۶۵۲۰۱۰۰۱,۳۵۹,۵۵۷
۴۹کاربر نرم افزار اداری۳-۴۲/۲۴/۱/۴۵۷٫۵۱۵۷٫۵۱۵۲۳۰۴,۸۱۷,۵۴۸
۵۰مهارتهای زندگی آنلاین۲۵۱۳-۵۳-۰۴۴-۱۷۲۷۳۴۱,۲۸۵,۲۰۰
۵۱

رایانه کار MS- OUTLOOK

3-42/13/1/26713266,254
۵۲شهروند الکترونیکی E-Citizen3-42/24/1/5/2153230771,703,290
۵۳ رایانه کار ICDL درجه ۱ ۲۵۱۳-۵۳-۰۴۱-۱۱۸۸۰۹۸۲,۹۳۷,۰۳۷
۵۴ رایانه کارICDL درجه ۲۲۵۱۳-۵۳-۰۴۰-۱۱۲۲۰۳۲۱,۰۸۹,۴۵۲
۵۵کارور نرم افزار LATEX2513-53-086-12040601,680,000
۵۶رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه ۲۲-۱۹/۷۹/۲/۲۸۱۶۲۴۱۹۱,۵۹۲
۵۷

Microsoft Visio 2016

2519-53-106-12030501,530,000

    ورود

    گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟