آموزش زبان انگلیسی

English

افعال انگلیسی

سیستم آموزشی کامل و به روز جهت مکالمات کاربردی – تلفظ و مهارت برقراری ارتباط با گردشگران خارجی

استفاده از شبکه های اجتماعی در همه جا و همه زمانها جهت تعامل و یادگیری بیشتر

تقویت مهارت استفاده از رادیو و تلوزیون انگلیسی زبان و به روز بودن

پیگیری کامل تا حصول یادگیری و اینکه فراگیری زبان ، همواره ادامه دارد

آموزش لغات زبان انگلیسی

English words

English words

آموزش کاربرد افعال انگلیسی

آموزش کاربرد افعال انگلیسی