آموزشگاه آزاد فناوران شریف

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ردیفنام حرفهکد استاندارد فنی و حرفه ایساعت تئوریساعت عملیکارورزیجمع کلشهریه (ریال)
1

CompTIA Network+

2511/1001020301,797,333
2

CompTIA Security +

2511/1011020302,353,167
3

Cisco Certified Network Associate (CCNA Routing and Switching) ICND 1 and ICND 2

2513-53-102-13030603,161,220
4

Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) Routing And Switching

2523-53-140-1601201807,350,000
5

Cisco Certified Network Professional (CCNP Routing)

2513-53-103-12020402,373,333
6

Cisco Certified Network Professional (CCNP switching)

2513-53-104-12020402,373,333
7

Cisco Certified Network Professional (CCNP TShoot)

2513-53-105-12020402,373,333
8

Administering Windows Server 2012

2513-53-108-12020402,373,333
9

Installing and Configuring Windows Server 2012

2513-53-107-12020402,373,333
10مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک MikroTik 2523-53-107-14123643,360,000
11

MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

2523-53-100-12440643,360,000
12

MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE)

2523-53-101-12440643,360,000
13

MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE)

2523-53-105-12440643,360,000
14

MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE)

2523-53-103-12440643,360,000
15

MikroTik Certified Internetworking Engineer (MTCINE)

2523-53-102-12440643,360,000
16

MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME)

2523-53-104-12440643,360,000
17

CCNA Security Certification Implementing Cisco IOS Network Security (IINS)

2513-53-106-12020402,373,333
18

Introducing Cisco Voice and Unified Communications Administration (ICOMM v8.0)

2513-53110–12020402,373,333
19

CompTIA A+

2511/1023030603,100,000
20

Word 2013

2513-53-167-12020401,081,500
21

Power Point 2013

2513-53-158-1202040871,500
22

Excel 2013

2513-53-158-1202040588,000
23

Access 2013

2513-53-159-1202040609,000
24

Microsoft Word2016

2519-53-101-12030501,400,000
25

Microsoft Power Point2016

2519-53-103-11535501,300,000
26

Microsoft Excel2016

2519-53-102-12040601,500,000
27

Microsoft Access2016

2519-53-104-12050701,550,000
28

Microsoft outlook 2016

2519-53-100-11030401,200,000
29

لینوکس LPIC -1

2513/1002324472,600,103
30

طراحی امنیت شبکه

2523/5/1/6/23232641,764,000
31

تحلیل امنیت

2523/5/1/6/13232641,764,000
32

پیاده سازی امنیت شبکه

2523/5/1/5/13232641,764,000
33

کارگاهی امنیت شبکه

2523/5/1/5/33232641,764,000
34

آماده سازی امنیت

2523/5/1/1/13232641,792,000
35

نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه ویندوز

25235/1/2/23232641,792,000
36

مهندسی کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دور

0-23/84/1/252681602807,840,000
37

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

0-41/21/1/327531602401,635,436
38تكنسين شبكه هاي كامپيوتري بي سيم3513-53-100-122581602406,615,000
39تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران MS0-41/24/1/236761602723,178,404
40کارور شبکه اینترنت (کار و دانش)3-42/97/1/41446601,250,000
41

کاربر رایانه (کار و دانش)

3-42/24/1/0/383.5201.5153005,042,723
42کاربر FLASH 75/2513123016582,023,316
43کاربر PHTOSHOP 1-115-53-2513215110822,287,541
44کاربر MATLAB 1-082-53-2513153010551,900,000
45

کاربر Dreamweaver (کار و دانش)

3/1/48/61-12050701,707,351
46رایانه کار CIW (کار و دانش)3/1/75/26-095185203003,690,068
47رایانه کار SPSS درجه 22/2286/19-281624191,703
48کارور پیشرفته اینترنت3-42/97/1/4/11565201001,359,557
49کاربر نرم افزار اداری3-42/24/1/457.5157.5152304,817,548
50مهارتهای زندگی آنلاین2513-53-044-1727341,285,200
51

رایانه کار MS- OUTLOOK

3-42/13/1/26713266,254
52شهروند الکترونیکی E-Citizen3-42/24/1/5/2153230771,703,290
53 رایانه کار ICDL درجه 1 2513-53-041-11880982,937,037
54 رایانه کارICDL درجه 22513-53-040-11220321,089,452
55کارور نرم افزار LATEX2513-53-086-12040601,680,000
56رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 22-19/79/2/281624191,592
57

Microsoft Visio 2016

2519-53-106-12030501,530,000

احمد شریفی

مدیر آموزشگاه

M.Tech of Computer Networks and Information Security